“Veto” ir neatkarīgs kultūras un dzīvesstila medijs, kurš jau kopš tālā 2007. gada atļaujas tekstuāli un vizuāli vēstīt par svaigo vai nepelnīti piemirsto kultūrā, pētīt parastas un neparastas parādības.

“Veto” autori apdzīvo turpat vai visus kontinentus, tāpēc caur viņu aprakstīto pieredzi iespējams iepazīties ar cilvēkiem, kas sastopami dziļi mežos, lēkā uz spoži apspīdētām skatuvēm, čakli darbojas nomaļās mazpilsētās, plūc laurus pasaules lielpilsētās vai velk ragutiņas kaut kur aiz Polārā loka.

Savukārt pats “Veto” medijs apdzīvo kā internetu, tā apdrukātas lapas – žurnāls “Veto Magazine” ik numuru pēta kādu īpaši izraudzītu tēmu, runājot gan teksta, gan ilustrāciju un foto valodā.

Redakcija

Žurnāla direktors Jānis Volkinšteins
Galvenā redaktore Zane Volkinšteine
Redaktore Ance Šverna
Radošā direktore Anna Volkova
Mākslinieciskais direktors Germans Ermičs
Korektore, tehniskā redaktore Marta Rožkalna
Modes redaktore Jūlija Volkinšteine
Grafikas dizainers Krišjānis Šteins
Komunikācija Santa Vaskinoviča

Sazinies ar mums:
info@vetomedia.lv
+371 29237810

“Veto Magazine” ētikas kodekss

Vienīgās intereses, kas žurnālistam jāpārstāv – sabiedrības (auditorijas) tiesības uzziņāt patiesību par notikumiem, kas viņiem šķiet nozīmīgi un interesanti.  Žurnālistam jāaizstāv vispārcilvēciskās vērtības – demokrātija, cilvēktiesības, miers.

1. Profesionālie pamatprincipi

1.1. Žurnālista galvenais uzdevums – sniegt patiesu un pārbaudītu informāciju, nodrošināt daudzpusīgu viedokļu apmaiņu un diskusiju.

1.2. Publikācijas nedrīkst balstīties nepatiesos faktos vai sagrozītā informācijā.

1.3. Žurnālistam skaidri jānodala ziņu sniegšana no raksta autora viedokļa paušanas. Ziņās nedrīkst parādīties žurnālista viedoklis vai aizspriedumi.

1.4. Izplatot informāciju, kas var ietekmēt cilvēka reputāciju, viņam ir jāļauj izteikties.

1.5. Žurnālists nedrīkst atklāt informācijas avotu bez tā piekrišanas. Atsaucoties uz anonīmu avotu, žurnālists iespēju robežās paskaidro anonimitātes iemeslu.

1.6. Žurnālista pienākums ir pārbaudīt informācijas avotu sniegtās informācijas patiesumu.

1.7. Kontaktējoties ar informācijas avotiem, žurnālista pienākums ir sevi identificēt. Izņēmums – ja tiek veikti žurnālistiski eksperimenti.

1.8. Žurnālists nedrīkst nepamatoti iejaukties cilvēku privātajā dzīvē

1.9. Publikācijā pieļautās kļūdas ir jāizlabo.

1.10. Nav pieļaujams plaģiātisms.

1.11. Žurnālists nedrīkst kandidēt vēlēšanās vai ieņemt amatu politiskajā partijā.

2. Izvairīšanās no interešu konfliktiem

2.1. Žurnālistam jāizvairās no interešu konfliktiem.

2.2. Dāvanas, pakalpojumi vai privilēģijas var kompromitēt žurnālistu. Katru šādu piedāvājumu (apmaksāti ceļojumi u.c.) redakcija izskata atsevišķi, gadījumos, ja tie nerada interešu konfliktu, redakcija tos var akceptēt. Apmaksātu ceļojumu gadījumā pie raksta jānorāda, kas tos apmaksājis.

2.3. Rakstiem un reklāmai jābūt strikti atdalītiem.